Livet

Att prioritera.

Det är inte alltid lätt att sortera och klargöra ens för sig själv hur prioriteringar sker då man ska fatta beslut. För och emot, måsten och borden, hänsyn och egoism. Alla dessa och många fler spelar sina egna roller i dramer som utspelar sig varje dag i en människas huvud. Stiga upp eller snooza, genomföra eller strunta i, klämma in eller skjuta upp, acceptera eller strida. Så ser de flestas dagar ut gällande de beslut som i slutet av dagen visar sig vara mer eller mindre viktiga för det som kallas livet. Vissa personer är bättre på att fatta snabba beslut, kanske så bra så de sällan hinner fundera över vad konsekvenserna blir. Andra funderar så mycket över konsekvenser att det inte blir några beslut fattade. De flesta ligger kanske någonstans på skalan mittemellan. Hur man än fungerar kan det ibland vara skönt med ett neutralt bollplank, någon som är med i processen utan att ingripa eller bestämma. Ett av mina uppdrag som samtalsterapeut är att agera just bollplank. Välkommen att boka en tid!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *